Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

Adres Kontaktowy

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Robert Czajkowski
ul. Abrahama 58
80-307 Gdańsk

E-mail

robert.czajkowski@biotech.ug.edu.pl

Telefon

+48 58 523 63 29

Miejsce realizacji projektu


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Kładki 24
80-822 Gdańsk