Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

O PROJEKCIEBadania naukowe finansowane w ramach projektu NCBiR LIDER/450/L-6I14[NCBR/2015]
Pektynolityczne bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya (dawniej pektynolityczne Erwinia) są przyczyną ogromnych strat ekonomicznych w produkcji ziemniaków na całym świecie. W Europie straty te wynoszą około 250 mln Euro rocznie i stale rosną. Celem projektu jest opracowanie preparatu zawierającego formulację bakteriofagów litycznych i/lub bakterii antagonistycznych aplikowanego powierzchniowo na bulwy ziemniaka jako środka biologicznej ochrony roślin ziemniaka na polu i bulw ziemniaka w przechowywaniu i transporcie przeciwko bakteriom pektynolitycznym.