Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektu

 1. A. Smolarska, L. Rabalski, M. Narajczyk, R. Czajkowski (2018), Isolation and phenotypic and morphological characterization of the first Podoviridae lytic bacteriophages ϕA38 and ϕA41 infecting Pectobacterium parmentieri (former Pectobacterium wasabiae), European Journal of Plant Pathology 150, 413-425, DOI: https://doi.org/10.1007/s10658-017-1289-3
 2. R. Czajkowski, A. Smolarska, Z. Ozymko (2017), The viability of lytic bacteriophage ΦD5 in potato-associated environments and its effect on Dickeya solani in potato (Solanum tuberosum L.) plants. PLoS ONE 12(8): e0183200. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183200
 3. Krzyżanowska, D.M., Maciąg, T., Siwińska, J., Krychowiak, M., Jafra, S., and Czajkowski, R. (2018). Compatible mixture of bacterial antagonists developed to protect potato tubers from soft rot caused by Pectobacterium spp. and Dickeya spp. Plant Disease (zaakceptowane do druku), DOI: https://doi.org/10.1094/PDIS-10-18-1866-RE
 4. Krzyżanowska, D.M., Maciąg, T., Siwińska, J., Krychowiak, M., Jafra, S., and Czajkowski, R. (2018). Projekt PATBIOCON – Mieszanina efektywnych bakterii antagonistycznych do kontroli mokrej zgnilizny ziemniaka w warunkach przechowywania i transportu. Materiały z Sympozjum: Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce (ISBN 978-83-63305-60-4, nakład 100 egzemplarzy, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO)

Zgłoszenia patentowe

 1. Zgłoszenie patentowe polskie, dotyczące innowacyjnej mieszaniny mikroorganizmów do ochrony materiału roślinnego przed symptomami chorobowymi powodowanymi przez bakteryjne patogeny roślin wynalazcy: Robert Czajkowski, Dorota Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra, Urząd Patentowy RP, numer zgłoszenia: P.423806, [WIPO ST 10/C PL423806]
 2. Zgłoszenie patentowe polskie, dotyczące innowacyjnego odczynnika do ochrony mikroorganizmów w procesach produkcyjnych wynalazcy: Robert Czajkowski, Dorota Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra, Urząd Patentowy RP, numer zgłoszenia: P.428215, [WIPO ST 10/C PL428215]
 3. Zgłoszenie patentowe europejskie, dotyczące innowacyjnej mieszaniny mikroorganizmów do ochrony materiału roślinnego przed symptomami chorobowymi powodowanymi przez bakteryjne patogeny roślin wynalazcy: Robert Czajkowski, Dorota Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra, European Patent Office, numer zgłoszenia: 6983710, numer aplikacji: EP18210901.7

Prezentacja wynikow badań

 1. Tomasz Maciąg, Dorota M. Krzyżanowska, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra, Robert Czajkowski „Bacteria and bacteriophages based biocontrol product against SRE in potato tubers”. Biocontrol and Microbial Ecology – 12-14.09.2016, Berlin, Niemcy – plakat naukowy
 2. Robert Czajkowski, Anna Smolarska, Zofia Ozymko „Stability and interaction of bacteriophage ɸd5 with D. solani IPO2222 on potato” EAPR – Pathology and Pests Section Meeting, 07-11.08.2016, Dundee, Szkocja – wystąpienie ustne
 3. Robert Czajkowski, Anna Smolarska, Zofia Ozymka – Bacteriophages of Soft Rot Enterobacteriaceae (SRE) – what we know so far? Euphresco Phytosanitary ERA-NET, 10-12.11.2016, Helsinki, Finlandia, wystąpienie ustne
 4. Dorota M. Krzyżanowska, Tomasz Maciag, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra, Robert Czajkowski, “PATBIOCON: Development of a biocontrol product effectively suppressing bacterial soft-rot on potato tubers in storage”. miCROPe International Symposium Microbe-assisted crop production –opportunities, challenges & needs, 04-07.12.2017, Wiedeń, Austria, plakat naukowy
 5. Robert Czajkowski “Ecological interaction of lytic bacteriophages and plant pathogenic bacteria – a case study involving lytic phages and pectinolytic plant pathogens in plant-associated environment”. miCROPe International Symposium Microbe-assisted crop production –opportunities, challenges & needs, 04-07.12.2017, Wiedeń, Austria, wystąpienie ustne
 6. Tomasz Maciag, Sylwia Jafra, Robert Czajkowski “Antagonistic interaction between biocontrol strains, implications for biological plant control against soft rot disease”. miCROPe International Symposium Microbe-assisted crop production –opportunities, challenges & needs, 04-07.12.2017, Wiedeń, Austria, plakat naukowy
 7. Robert Czajkowski “Bakteriofagi lityczne infekujące bakterie pektynolityczne od izolacji ze środowiska do genomiki porównawczej i ich komercyjnego wykorzystania w biologicznej ochronie roślin”, Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” 26-28.05.2017, SGGH, Warszawa, wykład plenarny na zaproszenie
 8. Robert Czajkowski “Biological control of plant pathogens with the use of beneficial bacteria and lytic bacteriophages – fact or fiction?”, 12th International Congress of Microbial Interaction and Applications of Beneficial Microbes, 17-18.07.2017, Monachium, Niemcy, wykład plenarny na zaproszenie
 9. Robert Czajkowski „Lytic bacteriophages in agricultural environment – a (new or rediscovered?) way to control bacterial infections in crop plants” 3rd International COST Action CA16110 Workshop on Interactions between crop plants and human pathogens, 12-13.03.2018, Berlin, Niemcy, wykład plenarny na zaproszenie
 10. Robert Czajkowski, Dorota M. Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra „Better together! Insights from the development of a biological control product based on combination of different microorganisms– a way to success?” XV Meeting of the Working Group Biological and integrated control of plant pathogens Biocontrol products: from lab testing to product development, 23-26.04.2018, Lleida, Katalonia, Hiszpania, wystąpienie ustne
 11. Robert Czajkowski, Dorota M. Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Sylwia Jafra „Compatible mixtures of antagonistic bacteria developed for biological control of Pectobacterium spp. and Dickeya spp. in potato”, 17th International Symposium on Microbial Ecology (ISME17), 12-17.08.2018, Lipsk, Niemcy, plakat naukowy
 12. Dorota M. Krzyżanowska, Tomasz Maciąg, Joanna Siwińska, Marta Krychowiak, Sylwia Jafra, Robert Czajkowski „Projekt PATBIOCON – mieszanina efektywnych bakterii antagonistycznych do kontroli mokrej zgnilizny ziemniaka w warunkach przechowywania i transportu” Sympozjum: Aktualne kierunki badań nad chorobami bakteryjnymi roślin w Polsce, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Polska Akademia Nauk, 18.10.2018, Warszawa, Polska, wystąpienie ustne na zaproszenie
 13. Robert Czajkowski “Compatible mixtures of antagonistic bacteria developed specifically for biological control of Soft Rot Pectobacteriaceae (Pectobacterium spp. and Dickeya spp.) in potato (project PATBIOCON)”, Euphresco III Dickeya/Pectobacterium Workshop, 15-16.11.2018, Emmeloord, Holandia, wystąpienie ustne

Komercjalizacja wyników projektu