Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

O Zespole

dr hab. Robert Czajkowski

Kierownik projektu

Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (2006). Stypendysta programu Marie Curie Early Stage Researcher w Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology w Marburgu w Niemczech (2006-2007) i studiów doktoranckich w Netherlands Institute of Ecology, Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk w Wageningen, Holandia (2007-2011). Naukowiec na stażu podoktorskim w Plant Research International w Wageningen w Holandii (2011-2012). Od 2012 r. adiunkt w Katedrze Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Stypendysta stypendium dla Młodych Doktorów Uniwerystetu Gdańskeigo (2012-2013), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2013-2016) i programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Mentoring (2014-2015). Współtwórca patentu światowego nr WO2012095431 A1 –“Serratia plymuthica for biological control of bacterial plant pathogens” (2014) i polskiego zgłoszenia patentowego nr P.410134 “Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych” (2014). Członek kolegium redakcyjnego czasopisma BioTechnologia (od 2014) i Journal of Plant Pathology (od 2016). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) (2013-2015) i członek Zarządu Głównego PTBER (2015 -2017). Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015 – 2017). Recenzent projektów programu BARD (United States Binational Agricultural Research and Development Fund) od 2014 i Francuskiej Akademii Nauk (ANR) (od 2015).  Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziele Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku.

prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra

Mikrobiolog, kierownik Pracowni Biologicznej Ochrony Roślin, prodziekan ds. studenckich i kształcenia  

Dyplom doktora nauk biologicznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie wcześniej otrzymała tytuł magistra biologii. Swoje doświadczenie w zakresie mikrobiologii i biologii molekularnej bakterii zdobywała w trakcie licznych staży zagranicznych we Francji, Niemczech oraz Holandii, zarówno w trakcie realizacji projektu doktorskiego oraz stażu podoktorskiego. Uczestniczyła w wielu konferencjach  krajowych i zagranicznych, a także w zaproszonych seminariach naukowych. Jest współautorem publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Była i jest kierownikiem grantów krajowych, uzyskała finansowanie w dwóch konkursach Komisji Europejskiej w ramach Marie Curie Action w 4 i 5 Programie Ramowym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów II i III roku oraz sprawuje opiekę nad projektami magisterskimi i doktorskimi realizowanym w jej zespole. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na badaniu oddziaływań bakterii pożytecznych dla roślin z roślinami oraz patogenami bakteryjnymi i grzybowymi prowadzące do ograniczenia rozprzestrzeniania się symptomów chorobowych na roślinie. A także badania dotyczące wpływu bakterii na ogólną kondycję roślin. W swoich badaniach wykorzystuje techniki mikrobiologiczne, metody biologii molekularnej oraz narzędzia bioinformatyczne.

dr Dorota Krzyżanowska

Pracownik naukowy, doktor nauk biologicznych

Studiowała na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, gdzie w 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na mechanizmach warunkujących zdolność pożytecznych bakterii do ochrony tkanki roślinnej przed patogenami. W trakcie swoich badań wykorzystuje klasyczne metody mikrobiologii i biologii molekularnej, ale także nowoczesne metody oparte o analizę danych genomowych. Autorka kilku publikacji i licznych doniesień konferencyjnych z dziedziny aktywności przeciwdrobnoustrojowej pożytecznych bakterii z rodzaju Pseudomonas oraz z zakresu bakteryjnej komunikacji międzykomórkowej, opartej na cząsteczkach sygnałowych z grupy AHL. Prywatnie mama i entuzjastka książek.  

dr Joanna Siwińska   

Pracownik naukowy, miłośniczka przyrody, doktor nauk biologicznych.  

Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Wykształcenie wyższe zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim kończąc z wynikiem bardzo dobrym studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Praca naukowa wykonywana podczas realizacji studiów magisterskich tak ją zainteresowała, że postanowiła ją kontynuować w ramach studiów doktoranckich na tym samym wydziale. W trakcie pracy naukowej brała udział w realizacji licznych grantów, uczestniczyła w konferencjach polskich i zagranicznych, szkoleniach i stażach w Niemczech i Francji, jest współautorem publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Pracę doktorską z zakresu badań nad molekularnymi podstawami biosyntezy związków biologicznie czynnych wydzielanych przez rośliny obroniła w 2015 roku. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Gdańskim. W kręgu jej zainteresowań są oprócz biologicznej ochrony ziemniaka i bakteryjnych chorób plonów, badania podstawowe z zakresu charakterystyki genów aktywowanych przez rośliny podczas stresu wywołanego m.i. niedoborem składników odżywczych w glebie. Czas wolny poświęca na czytanie książek, podróże i piesze wędrówki po Kaszubach.

mgr Anna Smolarska

Pracownik naukowy, magister biotechnologii, podróżniczka krótkodystansowa.

5 lat studiów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed pozwoliło między innymi na rozbudzenie jej zainteresowania mikrobiologią, a dokładniej bakteryjnymi patogenami roślin. Najbardziej ciekawią ją poszerzanie swojej wiedzy na temat bakteriofagów oraz próby zastosowania ich w biologicznej ochronie roślin ziemniaka. Czerpie wiele przyjemności i satysfakcji z bycia początkującym naukowcem. Jest przekonana, że umarłaby z nudów po tygodniu pracy w biurze. Wierzy, że świat może stać się piękniejszy dzięki dobremu jedzeniu i muzyce. Nadal jednak prowadzi swoje badania nad potwierdzeniem tej teorii, dbając o odpowiednią liczbę powtórzeń biologicznych
i technicznych. Nie potrafi zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu, więc często rusza w trasę różnymi środkami lokomocji - czasem na drugi koniec Europy, a czasem drugi koniec miasta. Kocha zwierzęta
i obok żadnego nie umie przejść obojętnie. Jest znana z ciętego języka i uwielbienia dla sarkazmu
i ironii.

mgr Tomasz Maciąg

Doktorant, magister biotechnologii

Urodzony w Bydgoszczy w rodzinie o tradycjach kolejarskich, studia pierwszego i drugiego stopnia ukończył na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Podczas studiów wraz grupą kolegów brał udział w konkursie biologii syntetycznej iGEM. W ramach pracowni indywidualnej poznał fascynujący świat mikoryzy. Postanowił poznać obie strony tej interakcji na praktykach w laboratorium mykologicznym na Uniwersytecie w Hauston Dowtown i w instytucie botanicznym Czeskiej Akademii Nauk. Swoją pracę magisterską, którą przygotował w Laboratorium Biologicznej Kontroli Roślin, poświęcił identyfikacji genów odpowiedzialnych za właściwości przeciwdrobnoustrojowe szczepu Pseudomonas donghuesis P482. Koncept biologicznej kontroli roślin tak mu się spodobał, że postanowił kontynuować pracę w tym laboratorium jako doktorant. W domu biotechnologia nie odchodzi w zapomnienie, gdyż browarnictwo domowe to jedna z jego pasji. Jest też zamiłowanym ornitologiem, a szczególnie interesują go migracje ptaków wróblowych (passeriformes). Pasja ta zawiodła go na studia drugiego stopnia na wydziale Biologii UG. Tam, w Stacji Badania Wędrówek Ptaków, pisze pracę o wieloletnich trendach liczebności pospolitych ptaków wróblowych na postawie liczby schwytanych ptaków na Akcji Bałtyckiej. W działaniach tej akcji wielokrotnie uczestniczył jako wolontariusz i uzyskał uprawnienia obrączkarza. Lubi także fotografować, gotować i czytać książki.  

(Śmieszne) Zdjęcia z realizacji projektu

Kliknij na zdjęcie by powiększyć

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
52
20
21
22
23
49
25
47
27
45
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
28
46
26
48
24
50
51
19