Wykorzystanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed bakteriami pektynolitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp.

Witamy na stronie PROJEKTU PATBIOCON 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu realizowanego w ramach programu LIDER 2015

O projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami naszego projektu i jego celami

Czytaj dalej

Miejsce realizacji

Projekt jest realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

czytaj dalej

O Zespole

Poznaj zespół badawczy, który wytrwale pracuje nad realizacją projektu

czytaj dalej

Wyniki projektu

Zapoznaj się z rezultatami badań prowadzonych w ramach projektu PAT BIO CON

czytaj dalej

Materiały promocyjne

Zapraszamy do pobrania materiałów promocyjnych projektu

CZYTAJ DALEJ

Kontakt

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane projektem od strony naukowej jak i biznesowej do kontaktu

czytaj dalej